Get Adobe Flash player

Deti

Myšlienky

Dobrý Boh mi dal otca a matku viac hodných neba ako zeme.

Myšlienka sv. Terezky

Home Naša patrónka Modlitba za našu škôlku

Trojjediný Bože,
na príhovor sv. Terezky,
ktorá s vďačnosťou prijímala
z tvojej ruky VŠETKO,
ťa prosíme o požehnanie pre
deti, rodičov, dobrodincov
a zamestnancov našej
materskej školy.
Urob nás svetlom, ktorým budeme
svedčiť o tvojej dobrote a láske.
Amen.