Get Adobe Flash player

Deti

Myšlienky

Dokonalosť spočíva v tom, aby sme plnili Jeho vôľu, aby sme boli tým, čím nás chce mať On.

Myšlienka sv. Terezky

Home Naša patrónka

Sv. Terézia z Lisieux

(2.1.1873 – 30.9.1897)

Sv. Terézia z Lisieux sa narodila 2. januára 1873 v Alencone v severozápadnom Francúzku. Jej rodičia – Ľudovít Martin a Mária Celina, boli veľmi dobrí a nábožní ľudia. Sama Terézia hovorí: „Boh mi dal otca a matku viac hodných neba ako zeme.“ Terézia bola najmladšia z 9 detí. Štyri z nich zomreli v útlom veku. Ostalo päť dievčat. Všetky neskôr zasvätili svoj život Bohu ako rehoľné sestry.

Terezkine radostné detstvo narušila predčasná smrť matky. Terézia mala vtedy štyri roky. Za novú „mamičku“ si zvolila staršiu sestru Paulínu.

Terézia bola neobyčajne inteligentným, ale aj vzdorovitým dieťaťom. Od najmladších rokov pracovala na sebe. Významnou udalosťou v jej živote bolo 1. sv. prijímanie. Sama o tom píše: „Už dávno sa Ježiš a úbohá Terezka na seba pozerali a rozumeli si. Tento deň nebol pohľadom, ale splynutím. Oni už neboli dvaja: Terézia zmizla ako kvapka vody, ktorá sa stráca v oceáne. Zostal iba Ježiš, učiteľ, kráľ...“

Túžbu po rehoľnom živote prejavila už v 9 rokoch. Ako 14. ročná poprosila pápeža Leva XIII. o dovolenie vstúpiť do rehole ešte pred dosiahnutím požadovaného veku. Na Karmel v Lisieux vstúpila ako 15. ročná, s túžbou „zachraňovať duše a modliť sa za kňazov.“

Ďalšou túžbou, ktorá silno poznačovala jej vnútorný život, bola túžba po svätosti. Ale pri porovnaní s inými veľkými svätými si uvedomovala svoju nepatrnosť. Veľmi ju preto potešili viaceré miesta zo Svätého písma, kde sa hovorí, že Boh miluje maličkých a láska ich ako matka svoje malé dieťa. K svätosti išla „malou cestou – cestou duchovného detstva“, jednoduchou cestou dôvery a úplnej oddanosti v láske k Bohu.

V apríli 1897 sa jej zdravotný stav zhoršil – tuberkulóza už bola v pokročilom štádiu. Vedela, že je už čas ísť domov. Preto povedala: „Svoj čas v nebi chcem stráviť tak, že budem konať dobro na zemi.“ Zomrela 30. septembra 1897 si slovami: „Môj Bože, milujem ťa!“

V liturgickom kalendári sa sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša slávi 1. októbra. Roku 1927 ju Cirkev vyhlásila spolu so sv. Františkom Xaverským za hlavnú patrónku misionárov (mužov i žien) a všetkých misií. Svätý otec Ján Pavol II. ju v roku 1997 vyhlásil za Učiteľku Cirkvi.

Dňa 19. októbra 2008 boli rodičia sv. Terézie z Lisieux, Luis a Zélia Martinovci blahorečení.