Get Adobe Flash player

Deti

Myšlienky

Môj Bože, milujem ťa!

Posledné slová sv. Terezky

Home O škôlke Program dňa

6.45 – 8.00 h (pevne stanovený čas) - začiatok prevádzky - schádzanie detí

6.45 – 8.30 h (rámcovo stanovený čas)
hry a hrové činnosti, plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity,   ranný kruh –modlitba,  rozhovory, diskusie...
pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 – 9.00 h (pevne stanovený čas)
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie, stravovanie)

9.00 – 11.30 h (rámcovo stanovený čas)
edukačné aktivity, výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické... aktivity realizované formou hry
hry a hrové činnosti -  plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
pohybové a relaxačné cvičenia
pobyt vonku, edukačná aktivita -  spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore  s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...)

11.30 – 12.00 h (pevne stanovený čas)   
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stravovanie, stolovanie)

od 12.00 h (rámcovo stanovený čas)   
odpočinok, krúžková činnosť

14.30 – 15.00 h (pevne stanovený čas)
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stravovanie, stolovanie)

15.00 – 16.45 h (Rámcovo stanovený čas)
hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, preberanie detí rodičmi

16.45 h (Pevne stanovený čas)
koniec prevádzky