dav

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom

V sobotu 10. marca 2018 prijalo 30 žien pozvanie na pôstnu duchovnú obnovu, v ktorej sme spoločne uvažovali nad životom starozákonného Jakuba a jeho zápasu s Bohom. Obnovu pripravila žiarska komunita sestier. Sv. omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval vdp. dekan Ján Flajžík. Obnova začala o 13:00 sv. omšou, po nej nasledovali dve prednášky na tému – Odvaha žiť v pravde, ktoré z rôznych pohľadov predniesli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Continue reading „Pôstna duchovná obnova pre ženy v Žiari nad Hronom“

10

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave

V sobotu 3. marca 2018 prijalo 19 žien pozvanie na pôstnu duchovnú obnovu, v ktorej sme spoločne uvažovali nad životom praotca Jakuba a jeho celoživotným utekaním, až nakoniec pochopil, že musí čeliť pravde a dostal sa do zápasu s Bohom, z ktorého vyšiel iný ako bol pred tým – takto nás poznačí každé naše opravdivé stretnutie s Bohom. Continue reading „Pôstna duchovná obnova pre ženy v Trnave“

DSC_1629

Adorácia za nové duchovné povolania v Žbinciach

Adorácia za nové duchovné povolania v Žbinciach

V stredu 28. februára 2018 sestry z komunity sv. Terezky v Michalovciach absolvovali ďalšiu „misijnú“ cestu, aby sa spoločne s veriacimi vo farnosti Žbince modlili za nové duchovné povolania. Sestry doprevádzali eucharistickú adoráciu slovom i spevom. Continue reading „Adorácia za nové duchovné povolania v Žbinciach“

Pôstna obnova pre ženy 24.2.2018 Prievidza

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Prievidzi

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Prievidzi

V sobotu 24.2.2018 sa uskutočnila pôstna duchovná obnova pre ženy v kláštore Srdca Panny Márie v Prievidzi. Zúčastnilo sa na nej 18 žien z Prievidze, Valaskej Belej a okolia. Témou  obnovy bol evanjeliový príbeh Samaritánky ( Jn 4,  1 – 42).

Ženy mali možnosť prijať sviatosť zmierenia a spoločne sme slávili svätú omšu. Duchovnú službu konal dp. kaplán Marián Husár z farnosti Prievidza – mesto a obnovou sprevádzala sr. M. Xavéria Mikulová, FDC. Tešili sme sa , že sme mali možnosť získať úplné odpustky, ktoré sa vzťahujú na jubileum 150 rokov trvania našej Kongregácie. Spolu sme sa pomodlili aj za všetky naše sestry a nové povolania. Z vyjadrenia žien vyberáme: ….. „ďakujeme Vám za to, že sme mohli pookriať v tomto pôstnom čase blízko Pána a prišli sme sem do kláštora ako domov…“

Nech je Pán oslávený za všetky dary a milosti!

                                                                                                     sr. M. Xavéria Mikulová, FDC

dav

Púť detí z Prievidze do Hronského Beňadika

Púť detí z Prievidze do Hronského Beňadika

Počas jarných prázdnin v stredu 21.2.2018 sme s niektorými prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi putovali do Hronského Beňadika. Na púť nás pozval pán kaplán Marián Husár. V priestoroch bývalého benediktínskeho kláštora sa nachádza relikvia šatky, na ktorej je Kristova Krv.

Okolo tretej hodiny sme boli v kostole, pomodlili sme sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu a uctili sme si relikviu. Každý z nás ju videl celkom zblízka. Potom nám miestny pán farár František Kapusňák povedal históriu  kostola. Po skončení prehliadky kostola sme putovali do Levíc, kde vo farnosti Levice – Rybníky bola detská svätá omša a po nej krížová cesta pre deti. Večer sme sa vrátili domov a tešilo nás, že sme krásne využili prázdninový deň.

                                                                                                           sr. M. Xavéria Mikulová, FDC

dav
DSC_1602

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte

Duchovná obnova pre katechétov a kňazské rekolekcie v kláštore v Michalovciach

„ZADARMO STE DOSTALI, ZADARMO DÁVAJTE.“ Mt 10, 8b

Úplné odpustky v jubilejnom 150. roku pôsobenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktoré je možné získať aj v kaplnke Kláštora sv. Terezky v Michalovciach, prijali michalovskí katechéti 17. 2. 2018 vrámci formačnej duchovnej obnovy, ktorú viedol dekan vdp. Stanislav Pavúk.

Udelené odpustky prišli získať v utorok 20. 2. 2018 aj kňazi z michalovského dekanátu, ktorí slávili „rekolekčnú“ sv. omšu v kláštornej kaplnke spolu s Mons. Marekom Forgáčom, pomocným biskupom Košickej arcidiecézy.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC

dav

Púť do kaplnky sestier v Žiari nad Hronom

Púť do kaplnky sestier v Žiari nad Hronom

Dňa 21. 2. 2018 sa v Kláštore sv. Augustína uskutočnilo stretnutie členiek a sympatizantiek  Rodiny Božskej Lásky zo Žiaru nad Hronom.  Kaplnku sv. Kríža pri príležitosti Jubilejného roka Kongregácie Dcér Božskej Lásky (150. výročie vzniku) navštívili ako pútničky v tomto roku po prvýkrát.

Duchovný program s možnosťou získania odpustkov začal modlitbou posvätného ruženca a inými modlitbami z duchovného pokladu Kongregácie. Prítomnosť vdp. Miroslava Sliačana, farára z neďalekej Lovčice – Trubína umožnila zúčastneným prijať sviatosť zmierenia a sláviť svätú omšu. Svetlo zažatej Jubilejnej sviece horelo počas spoločných modlitieb ako duchovné spojivo s celou Kongregáciou. Po duchovnom programe nasledovalo skromné agapé.

Nasledujúca púť do našej kaplnky je plánovaná na sviatok Sv. Jozefa, spolupatróna našej Kongregácie.

sr. M. Pavla Remáčová, FDC

 

04

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Veronika Hubalová o duchovnej obnove napísala:

Začiatok pôstneho obdobia sme sa rozhodli duchovne obnoviť  a nabrať tak ,,odvahu žiť v Pravde“ . Témou a celým stretnutím nás 17.2.2018 sprevádzali sestry sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Biblickou postavou, nad ktorej životom sme meditovali, zobrazujúcou práve nazeranie Pravde nám bol Jakub.

Dvanásť dievčat so zatajeným dychom a otvoreným srdcom načúvali svedectvu človeka, ktorého príklad vo veľa rezonoval práve v ich živote a prežívaní. Stíšenie, zdieľania, adorácia, sviatosť zmierenia a svätá omša boli dôležitými aspektmi, prítomnými v tento milostivý deň, ktorý pre nás sestry pripravili J Sv. omšu a sviatosť zmierenia vyslúžil vdp. Peter Gula, farár v Majcichove, ktorý sa nám prihovoril s posolstvom ,,rozširovania si sŕdc“. Mali sme priestor uvažovať nad dôležitosťou prítomnosti či neprítomnosti Pravdy v našich životoch, jej nasledovania či, naopak, otvorenosti pre naše nájdenie sa Ňou- Ním. 🙂

 

DetiBL_stretko10022018_

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach

V sobotu 10. februára 2018 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie Detí Božskej Lásky. Prvou časťou stretnutia bola eucharistická adorácia, počas ktorej sme sa s deťmi modlili za kňazov a za nové duchovné povolania. Po nej každý dostal „Plán pôstnej prípravy“ na veľkonočné sviatky, ktorý začnú deti plniť od Popolcovej stredy. V druhej časti stretnutia sme oslávili 2. narodeniny spoločenstva čokoládovou tortou a zábavným spevom piesní. Nakoniec sme sa vybrali na farský úrad, aby sme zablahoželali duchovnému otcovi Stanislavovi k jeho narodeninám.

sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC

DECRETUM papalem Benedictionem-hlav

Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie

Dekréty: plnomocné odpusky a pápežské požehnanie

Drahí naši príbuzní, priatelia, dobrodinci a známi,

chceme sa podeliť  s veľkou radosťou získať úplné odpustky  v kaplnkách našich kláštorov do 31 decembra 2018, pri príležitosti 150. výročia založenia našej Kongregácie (viď Dekrét Apoštolskej penitenciárie) v komunitách: Trnava, Veľké Leváre, Bratislava, Ivanka pri Dunaji, Prievidza, Žiar nad Hronom, Košice, Michalovce (čas dohodnúť so sestrami komunít).

Tešme sa a ďakujeme Bohu za tento dar pre Kongregáciu i pre všetkých, ktorí budú mať na ňom účasť.

sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen
leonila

Životné jubileum sr. M. Leonily Dodokovej, FDC

Životné jubileum sr. M. Leonily Dodokovej, FDC

Dňa 11. januára 2018 sa sr. M. Leonila Dodoková, FDC dožila 95 rokov života.

Túto milú životnú udalosť sme oslávili v trnavskej komunite, kde sestra Leonila prežíva svoju starobu. Pamätali sme na ňu pri svätej omši a modlitbách. Jubilantka rada prijala naše gratulácie v jedálni kláštora.

viber imageb

22. provinciálna kapitula

22. provinciálna kapitula

28 – 30. december 2017, Trnava

Téma: „Uchopiť budúcnosť s nádejou“  (František, List zasv. osobám, 3)

29.12.2017 sme v Provincii Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku oficiálne otvorili  riadnu 22. Provinciálnu kapitulu. Sv. omšu na úvod slúžil Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, ktorý sestrám kapitulantkám udelil svoje požehnanie.

Na túto udalosť sme sa pripravovali modlitbou, pôstom a štúdiom. Zúčastnilo sa na nej 17 členiek s hlasovacím právom ako aj pozvaní hostia – sestry z generálneho vedenia: sr. M. Benwenuta Kaczocha, FDC, generálna vikárka a sr. Danica Sanader, FDC, generálna radkyňa.

Prednášajúci P. Jozef Matis, SVD nás usmernil akou cestou sa uberať, aby sme dokázali „objať budúcnosť s nádejou.

Veríme, že Kapitula prinesie duchovné ovocie a posilni v nádeji do budúcna nás, našich asociovaných členov a všetkých, ktorým budeme slúžiť.

                                                                                                                        sr. M. Pavla Remáčová, FDC

20171215_202512

Deň bl. drinských mučeníc v Košiciach

Slávenie spomienky na bl. drinské mučenice a otvorenie Jubilejného roka FDC v košickej komunite

V piatok 15. decembra 2017 sme v košickej komunite slávili liturgickú spomienku na bl. Julu Ivanišević a spoločníčky – známejšie ako Drinské mučenice. Ráno v Kaplnke sv. Jozefa slúžil sv. omšu k ich úcte vdp. ThDr. Miroslav Gira, PhD., farár vo Farnosti Kráľovnej pokoja Košice-Juh.

Večer domáce spoločenstvo privítalo sr. M. Felicitas Venglikovú, FDC, provinciálnu predstavenú. Počas krátkej pobožnosti sestra provinciálna odovzdala svetlo, ktoré bolo zažaté pri príležitosti otvorenia Jubilejného roka v Breitenfurte v hrobke Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, zakladateľky Kongregácie FDC. Svetlo prijala sestra predstavená Mária Vengliková, FDC.

Nech toto svetlo je pre každú Dcéru Božskej Lásky symbolom viery v Krista a zápalu pre zviditeľňovanie Božej lásky medzi ľuďmi a navzájom.

12

Adventná duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Adventná duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

V sobotu 9. decembra 2017 sa v priestoroch Provinciálneho domu v Trnave uskutočnila adventná duchovná obnova pre dievčatá z Trnavy a okolia. Zamýšľali sa nad témou Byť odvážna. Desať dievčat sprevádzali sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Sviatosť zmierenia a svätú omšu slúžil P. Filip Čierny, OFM.

Mikuláš 2017 006

Svätý Mikuláš v Malých Levároch

Svätý Mikuláš v Malých Levároch 2017

Tak ako každý rok aj tento prišiel medzi naše deti z materskej a základnej školy v Malých Levároch Sv. Mikuláš. Privítali sme ho piesňami a básňami. Všetky deti mali veľkú radosť. Rozprávali sme si o živote svätého Mikuláša a na záver deti dostali sladkú odmenu.

sr. M. Laura Bratkovičová, FDC

DSC_1381

Stretnutie Detí Božskej Lásky

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach

V sobotu 25. novembra 2017 sa stretli v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach deti zo spoločenstva Deti Božskej Lásky, aby spoločne slávili sv. omšu, pripomenuli si význam a podstatu adventu a vyrobili si adventné kalendáre.

Založenie spoločenstva Detí Božskej Lásky v Košiciach

V sobotu 25. novembra 2017 o 14:30 hod. v Kláštore svätých košických mučeníkov v Košiciach bolo založené Spoločenstvo Detí Božskej Lásky. Deti spolu so svojimi mamkami a sestričkami sa v kaplnke sv. Jozefa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Potom sme predstavili Spoločenstvo Detí Božskej Lásky a Rodinu Božskej Lásky. Deti (od 5 do 12 rokov) sa rozhodli, že sa budú modliť za konkrétneho kňaza Košickej arcidiecézy a spoznávať život Matky Františky a robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba aj svojich rovesníkov.

marcela3

Do domu Otca: +sr. M. Marcela Vargová, FDC

V nočných hodinách 11. novembra 2017  v komunite vo Veľkých Levároch si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti našu milovanú spolusestru

sr. M. Marcelu Vargovú, FDC.

Narodila sa 03.07.1925 v Sedmerovci, okr. Ilava, farnosť Bolešov. Prvé sľuby zložila 28.08.1946 v Trnave.

Našu sestru odporúčame do Vašich modlitieb.

nekrolog-marcela

Foto z pohrebu 15.11.2017 vo Veľkých Levároch:

Parte:

View Fullscreen
01

Duchovná obnova pre ženy v Trnave

Na sviatok sv. Martina – 11. novembra 2017 – sa v trnavskom kláštore uskutočnila

duchovná obnova pre ženy,

ktorej sa zúčastnilo 18 žien. Sviatostnou službou – sviatosť zmierenia a slávenie svätej omše – poslúžil dp. Juraj Schindler, rektor kostola v Bojničkách. Prednášky o odvahe v pohľade na osobnosť Jána Krstiteľa pripravili sr. Zuzana Kubíková, FDC a  sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.

FDC_150

Otvorenie Jubilejného roka Dcér Božskej Lásky

V stredu 25. októbra 2017 v Materinci vo Viedni generálna predstavená sr. Maria Dulce Adams, FDC slávnostne otvorila

JUBILEJNÝ ROK DCÉR BOŽSKEJ LÁSKY

pri príležitosti 150. výročia založenia našej Kongregácie. Na otvorení sa zúčastnili provinciálne a vice-provinciálne predstavené z jednotlivých regiónov a generálne vedenie z Ríma. Sestry sa pomodlili a zapálili sviecu v hrobke našej Zakladateľky – Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej. Každá predstavená dostala zapálenú sviecu, aby ju zaniesla do svojej Provincie.

Otvorenie jublejného roka na provinciálnej úrovni sa uskutoční 21. novembra 2017. Jubilejný rok vyvrcholí 21. novembra 2018 – v deň 150 výročia založenia Kongregácie FDC.

DSCF0096

Prísľuby 2017

Prísľuby v Rodine Božskej Lásky pri Kongregácii Dcér Božskej Lásky

Prvýkrát sa skladali doživotné prísľuby

Na prvý piatok v októbri – 6. októbra 2017 – sme  prišli šiesti asociovaní členovia na prípravu k doživotným prísľubom do Trnavy do  kláštora sv. Jozefa, k našim  rehoľným sestrám. Sr. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená, nás začala duchovne pripravovať na zloženie doživotných prísľubov.

Na druhý deň, na sviatok Panny Márie Ružencovej – 7. októbra 2017, poprichádzali ráno ďalší naši členovia. Po radostnom zvítaní a zdieľaní nám sr. Christiana Števárová, FDC pomocou peknej prezentácie s oduševnením vysvetlila spiritualitu Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, zvýraznila nám identitu Božieho detinstva. Potom  nasledovala  slávnostná sv. omša, ktorú celebroval vdp. Artur Ciepielski. Jeho homília o tom, ako žiť lásku, sa dotkla každého srdca. Po evanjeliu sme pristúpili k skladaniu prísľubov. 6 členov zložilo doživotné prísľuby, 11 členov si obnovilo prísľuby na jeden rok. Jedna členka zloží dodatočne prvé prísľuby v Michalovciach. S radosťou sme privítali medzi sebou 3 nové kandidátky  z Prievidze, ktoré počas uplynulého roka  intenzívne pripravovala na vstup do kandidatúry sr. Michaela Ševčíková, FDC. Continue reading „Prísľuby 2017“

IMG_0673

Konferencia o pastorácii povolaní v Modre

Modra 23. októbra (TK KBS) V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom

Majte to isté cítenie ako Kristus,

ktorú pripravila Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ktorej predsedá žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov z radov koordinátorov pastorácie povolaní v diecézach a rehoľných spoločenstvách, predstavených kňazských seminárov zodpovedných za formáciu bohoslovcov, kňazov pracujúcich v univerzitných pastoračných centrách, kňazov zodpovedných za diecézne centrá mládeže, formátorov mužských rehoľných spoločenstiev a formátoriek ženských rehoľných spoločenstiev.

Za našu Kongregáciu boli účastné sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC.

Continue reading „Konferencia o pastorácii povolaní v Modre“

P1140416

„Milión detí sa modlí ruženec“ v Žiari nad Hronom

„Milión detí sa modlí ruženec“

Na celom svete v stredu, 18. októbra od 9. hodiny deti všetkých vekových kategórií prerušili vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe za mier a pokoj vo svete. Nebolo tomu inak ani v našej škole. Naše deti sa modlili v kaplnke i vo svojich triedach. Cez školský rozhlas sme sa modlili slávnostný sv. ruženec s 5 dobrovoľníkmi. Veríme, že Pán zhliadne na úmysly čistých detských sŕdc a vypočuje úprimnú detskú modlitbu.

Napísala: sr. M. Pavla Remáčová, FDC – CZŠ s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

ruženec 009

Milión detí sa modlí ruženec v Malých Levároch

V stredu 18. októbra 2017 sme s deťmi našej školy sa zapojili do akcie

“ Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj.“

Spoločne sme sa celá škola modlili ruženec. Prišiel medzi nás aj páter Gabriel Koch, CR. Deti boli dojaté keď počuli ako niektoré deti vo svete trpia. Všetci sme sa povzbudili, že mnoho detí aj z iných krajín sa spolu s nami modlí na ten istý úmysel.

Napísala: sr. M. Laura Bratkovičová, FDC

05

Októbrová duchovná obnova pre dievčatá v Trnave

Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave, uskutočnená 14.10.2017 pod vedením Ducha Svätého a skrze sestry M. Janu Pavlu Lalíkovú, FDC a  Zuzanu Kubíkovú, FDC, sa niesla

v duchu témy ,,Odvážny rok“ ,

ktorá bola inšpiráciou z, pápežom Františkom, vyhlásenej rovnomennej témy duchovnej prípravy na nadchádzajúce svetové dni mládeže v Paname (2019) a Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Počas oficiálnej duchovnej prípravy bude predstavených deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, úzko spätých  s odvahou a vodou.  Continue reading „Októbrová duchovná obnova pre dievčatá v Trnave“

7

Na blahorečení don Titusa Zemana

Na jedinečnej udalosti v Cirkvi a na Slovensku –

blahorečenia don Titusa Zemana,

ktoré sa konalo pri pontifikálnej svätej omši 30. septembra 2017 v Bratislave – Petržalke sa zišli aj Dcéry Božskej Lásky. Ďakovali sme za dar nového blahoslaveného, ktorý bol aj osobne spojený s našou Kongregáciou a Provinciou, keďže počas jeho pôsobenia v Trnave (1943 – 1949) bol kaplánom našich sestier v provinciálnom dome na Emmerovej ulici.

Mladšie sestry sa zúčastnili aj na modlitbovej vigílii v piatok 29. septembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Na slávnosti blahorečenia sa zišlo 13 sestier zo slovenskej a jedna z rakúskej provincie.

DSCF0032

125 rokov od založenia Kláštora „Hubertinum“ vo Veľkých Levároch

V nedeľu 24. septembra 2017 sme sa zišli sestry Slovenskej provincie vo Veľkých Levároch, aby sme oslávili

125 výročie od posviacky kláštora „HUBERTINUM“,

ktorá sa uskutočnila 25. septembra 1892 za prítomnosti Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, jej vikárky M. M. Ignácie Eggerovej a 4 sestier, ktoré vytvorili prvú komunitu na území dnešného Slovenska.

Program slávnosti jubilea začal modlitbou sestier na miestnom cintoríne za zomrelé sestry, ktoré sú tam pochované. Tiež sme sa pomodlili pri hrobke grófskej rodiny Kolonitzovej, ktorá nás pozvala do Veľkých Levár a veľkodušne darovala kláštor, ktorý je pomenovaný po grófke Huberte Wenckheimovej, rodenej Kolonitzovej.

Presunuli sme sa do Farského kostola Mena Panny Márie, kde sme sa pomodlili modlitbu posvätného ruženca. Sr. Zuzana Kubíková, FDC, provinciálna sekretárka, prečítala stručné dejiny Kongregácie, Provincie a veľkolevárskeho kláštora.

Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Koncelebrovali s ním otcovia resurrekcionisti: P. Jaroslaw Kinka, CR, P. Gabriel Koch, CR a P. Eduard Haring, CR spolu s osobným sekretárom otca arcibiskupa dp. Mgr. MUDr. Júliusom Pomšárom.

Po svätej omši otec arcibiskup v sprievode sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej, navštívil kláštor a naše staršie sestry, ktoré pre svoj vek a chorobu sa už nemohli zúčastniť svätej omše v kostole, no denne modlitbami a obetami prispievajú do pokladnice Cirkvi.

Pozvaní hostia – bývalí žiaci našich sestier, dobrodinci a spolupracovníci sestier z Veľkých Levár a okolia -, kňazi a sestry sa občerstvili pri slávnostnom obede v miestnej reštaurácii.

Ďakujeme trojjedinému Bohu za prítomnosť sestier, za ich charizmu, zviditeľňovanie Božej lásky vo Veľkých Levároch, ktoré sa stali bránou pre príchod sestier na naše slovenské územie…

– z príhovoru otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského

letáčik A4

Dejiny: 125 rokov od založenia kláštora Hubertinum vo Veľkých Levároch

Dejiny: 125 rokov od založenia kláštora Hubertinum vo Veľkých Levároch

Dňa 25. septembra 1892 sa uskutočnila slávnostná posviacka kláštora pomenovaného na počesť grófky Huberty Wenckheimovej, rod. Kolonitzovej. Na posviacke sa osobne zúčastnila Božia služobnica Matka Františka Lechnerová, zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Ponúkame stručný prehľad dejín:

svedkyne-viery-a-vernosti

Nová kniha: Svedkyne viery a vernosti

Pri príležitosti 90 rokov vzniku Slovenskej provincie „Sedembolestnej Panny Márie“ a 125 rokov od príchodu a založenia prvého kláštora na Slovensku vo Veľkých Levároch sme vydali knihu

Svedkyne viery a vernosti.

…sestry vydali svoje osobné svedectvo, v ktorom sa úprimne vyznávajú, že prežívali strach, no zároveň dôveru v Boha. Boli si vedomé toho, že majú úžasný dar rehoľného povolania ako vraví sv. Pavol: „poklad v hlinených nádobách“. Zmyslom historickej publikácie by malo byť aj odovzdanie určitého posolstva a tým je svedectvo viery. Súčasná doba toto svedectvo veľmi potrebuje. Aj dnes sú kresťania povolaní k tomu, aby ohlasovali Evanjelium svojim súčasníkom a tak ich privádzali k Bohu, no dnes oveľa viac ako v minulosti ľudia sú kritickí voči učiteľom, ktorých prijímajú iba vtedy ak sú svedkami. Práve v tom je povzbudením pre súčasnosť a budúcnosť svedectvo sestier, ktoré zostali verné svojmu povolaniu aj v ťažkých skúškach prenasledovania. Nech všemohúci Boh na ich orodovanie vzbudí aj dnes nové rehoľné povolania.

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

View Fullscreen